Geschiedenis

Geschiedenis

 

De oprichting had plaats op 23 september 1973.

 

Plaats van samenkomst: (eertijds) Café De Ster aan het Cogelsplein te Deurne.

 

Doel: beoefening en verspreiding van de wandelsport en een beter kennis van de natuur.

 

Aan de wieg stonden: Florent Brock voorzitter, Jos Brock ondervoorzitter, Georges van Rompaey secretaris, Yvonne De Lathouwer schatbewaarder, Hugo Brock organisator, Ferdinand Bernard, A. Pimontel, Yvonne Somers, Maria en Louis Covens en anderen.

 

De initiatiefnemers, Deurenaars, vonden hun oorsprong in een vriendenkring zonder duidelijke structuren onder de benaming “Wandelclub De Schijnpoortvrienden”.

+/- 20 leden verenigden zich na de opheffing van het embryo, tot haar huidige vorm en benaming.

 

De grote start vond reeds plaats voor de officiële oprichting nl., op 9/9/1973 in de kermisachtige sfeer rond de bevrijdingsfeesten, met een eerste wandeltocht van 60 km. Het succes hiervan werd de aanloop naar een tweede organisatie op 9/3/1974 “Dag der Vriendschap” met 42 km als enig parcours. Op 9/9/1974 werden de bevrijdingsfeesten andermaal aangegrepen voor een derde organisatie van 54 en 108 km over respectievelijk 3 en 6 ronden.

In 1975 werden oefentochten in groep georganiseerd met deelname van wandelaars buiten de vereniging. Het dient gezegd, de oprichters van onze vereniging waren zonder uitzondering stoere, keiharde sportievelingen, hoofdzakelijk lange afstandwandelaars.

 

Het ledenaantal werd gerekruteerd bij vrienden en kennissen en enkele “individuelen” die door deelname aan organisaties blijk gaven van hun belangstelling.

Olympic bleef zich toespitsen, tot zelfs in de tachtiger jaren, op lange afstanden hetgeen haar ledental beperkt hield tot hooguit 40 leden. Stel u voor een dergelijke groep wandelaars, (in die periode werd meestal in groep gewandeld) onder begeleiding van een fiere vaandrig, ging zelden onopgemerkt voorbij.

Het was een tijd waar organisatie veelal gepropageerd werden met aantrekkelijke, soms artistiek ontworpen medailles die de keuze van deelname aanzienlijk beïnvloedde. De lezer weze eraan herinnerd, dat het aantal organisaties beperkt was en het geboden comfort uiterst bescheiden.

 

Olympic heeft echter gemeend zich de laatste jaren te moeten aansluiten bij de algemene evolutie in de wandelsport nl., het toenemend familiaal karakter, de gezinsdeelname en de verbetering inzake het aangeboden comfort. Dit heeft bijgevolg een sterke aangroei van het ledenaantal opgeleverd. Er blijft niettemin een harde kern die zich geen schoeisel aanbindt beneden de 40 km. Enkele bijzonderheden van hun fraai palmares bewijst dit overduidelijk.

 

1980 wandelmarathon met deelname van 7 Olympiccers. Marc Van Osselaer 3e in 4u44, Guy Robbe 5e in 4u53, Maria Covens 28e in 5u41, A. Pimontel 39e in 5u53 enz.

Georges Duflou is ondertussen gestopt met zijn wandelboekje beweert hij, maar ik weet zeker dat hij al meer dan 120.000 km op zijn palmares heeft staan waaronder 10 jaar na mekaar Strombeek Bever 150 km, Centurion 161 km in 20u18 – Sint Martens Bodegem 200 km enz. In 2006 en 2007 heeft Georges terug de Dodentocht gedaan en in 2007 was hij met zijn 83 jaar de oudste deelnemer die de finish bereikte.

Simone Vissere 27 x Dodentocht Bornem, Paul Van Assche 15 x Dodentocht Bornem en Guy Robbe ondertussen ook al 29X Dodentocht Bornem.

4 Gouden Arenden Eurodax werden in 1980-1981 behaald door Maria Covens – Louis Swynnen – Eddy Dockx en Georges Duflou, hetgeen Betekent;

2 x 25 km

2 x 50 km

10 x 100 km

2 x 135 km

2 x 150 km

 

Anekdote: Olympic had de faam? De groep te zijn die het eerst vertrok en het laatst binnenkwam. Begrijpen wie begrijpen kan.

 

Het vermelde waard is, dat het befaamde “Robbe pad” 74 km, een creatie is van enkele Olympiccers met name Michel en Guy Robbe samen met Ludo Van Assche. De oorsprong hiervan ligt in de wandeltocht naar Scherpenheuvel 54 km, en ’s anderendaags terug die voor de deelnemers te monotoon bleek. De voorbereiding geschiedde in 1979, de eerste stapsgewijze inhuldiging in 1980.

 

In deze korte samenvatting mag eveneens de galerij van de voorzitters niet ontbreken.

1973 FLORENT BROCK

1977 LOUIS KERKHOFS

1978 HENRI VAN DER CLOOT

1980 PETER BAKER

1982 MICHEL ROBBE

1983 ETIENNE VANDEVENTER

1999 CHARLES SPEECK

 

Onze doelstellingen voor de toekomst : Verder prima kwaliteit blijven leveren tijdens onze wandeltochten zelf, zowel in de zalen alsook de wandeling zelf waar onze organisators steeds extra hun best doen om zoveel mogelijk wandelaars van de natuur te laten genieten en tot verbazens toe steeds nieuwe wegen ontdekken.

 

Op 1 januari 2014 werd er besloten om over te gaan naar een

vzw (vereniging zonder winstoogmerk) de clubnaam werd dan WSV Olympic Deurne vzw met als maatschappelijke zetel

Hobeuchemstraat 21, te Hoboken 2660

 

Op 1 januari 2016 hebben we onze clubnaam veranderd in "De Olympic-Stappers".

 

TOP